Clarinet-1

Clarinet

ประวัติ (ความเป็นมา) และชนิดของ Clarinet
เครื่องดนตรีหลายๆ ชนิดอาจมีที่มาหรือความเป็นมาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการถือกำเนิดขึ้นมาของประเภทเครื่องดนตรีเหล่านั้นว่าจุดเริ่มต้นมีมาอย่างไร Clarinet เองก็เป็นเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งถ้าหากไม่ใช่คนที่เคยเล่นดนตรีหรือมีความรู้ด้านดนตรีอาจทำหน้าสงสัยว่านี่คือเครื่องดนตรีประเภทไหนกันแน่ จริงๆ แล้ว Clarinet เป็นเครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากเครื่องดนตรีในยุคสมัยกลาง สามารถทำได้จากทั้งไม้และพลาสติกในปัจจุบัน สามารถทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้โดยการใช้ลิ้นเดียวที่ทำการรัดติดกับปากเป่าลักษณะเหมือนกับการเล่นแซกโซโฟน
ความเป็นมาของ Clarinet
อันที่จริง Clarinet ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่เป็นเครื่องดนตรีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องดนตรีในยุคสมัยกลางที่เรียกว่า Chalumeau ซึ่งเป็นคำแสลงในภาษาฝรั่งเศสได้ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคกลางของคริสต์ศตวรรษที่ 12 ก่อนจะได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงยุคบาโรก นับว่าเป็นเครื่องดนตรีต้นแบบของ Clarinet เลยก็ว่าได้ จนเมื่อเข้าสู่ยุคคลาสสิก Clarinet ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ที่ทำการคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นคนแรกมีชื่อว่า Johann Christoph Denner ชาวเยอรมัน ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เรียกว่า Clarinet เป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี 1700 ก่อนที่จะเริ่มใช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงออเคสตร้าในช่วงปี 1780 จากนั้นจึงกลายเป็นตัวแทนที่ขาดไม่ได้ของวงโยธวาทิตไปในที่สุด ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของวงเลยก็ว่าได้
ชนิดของ Clarinet
ปกตินอกจากโซปราโนที่นิยมใช้งานกันโดยทั่วไปแล้วก็ยังคงมีการใช้งาน Clarinet ชนิดอื่นๆ อยู่ด้วยในปัจจุบันซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็นชนิดหลักๆ ได้ดังนี้
1. เบสคาริเนต – เป็นการใช้งานระบบการวางนิ้วชุดเดียวกับแบบโซปราโนทุกอย่าง ทว่าเวลาเล่นจะมีเสียงต่ำกว่าอยู่ 1 คู่แปด เหมาะอย่างมากที่จะนำไปใช้ในการบรรเลงเพลงในลักษณะที่มีเสียงต่ำ ลักษณะเด่นของคาริเนตประเภทนี้จะอยู่ที่ข้อต่อ กำพวดจะมีลักษณะโค้งงอ ปากลำโพงจะทำด้วยโลหะ งอย้อนขึ้นมาเหมือนกับแซกโซโฟน
2. บาสเซตคาริเนต – ลักษณะจะเหมือนกับโซปราโนหมดทุกอย่างแต่ว่ามีความยาวมากกว่าแค่นั้นเอง
3. อัลโตคาริเนต – จะเป็นคาริเนตที่มีขนาดยาวและใหญ่มากกว่าคาริเนตประเภทอื่นๆ ระดับเสียงจะต่ำกว่าโซปราโนอยู่คู่ 5 เพอร์เฟกต์ ปากลำโพงจะทำด้วยโลหะ โค้งงอย้อนขึ้นเหมือนกับแซกโซโฟน
4. โซปรานิโน – จะเล็กกว่าโซปราโน แต่เสียงสูงกว่าคู่ 5 เพอร์เฟค
5. เอแฟลตคาริเนต – มีขนาดเล็กมากที่สุด