Double bass

Double Bass

ประวัติ (ความเป็นมา) และชนิดของ Double bass
เครื่องดนตรีหลายๆ ชนิดจริงแล้วอาจมีประเภทของเครื่องดนตรีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเมื่อนำมาใช้เล่นจริงแล้วเครื่องดนตรีที่มีความแตกต่างกันออกไปทั้งเรื่องของลักษณะ คุณภาพเสียง และอื่นๆ อีกมากมายก็เป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องดนตรีนั้นๆ มีความแตกต่างกันออกไปในความรู้สึกของผู้ที่ได้สัมผัส เคยได้ยิน หรือเคยใช้งาน อย่างเครื่องดนตรีประเภท Double bass เองจริงๆ แล้วนี่คือเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งของเครื่องดนตรีสายแบบเดียวกับไวโอลิน เพียงแต่ว่าลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดนี้ต่างออกไปเท่านั้นเอง เป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อเรียกหลายอย่าง อาทิ สตริงเบส, คอนทร่าเบส, เบสวิโอล นิยมเล่นในวงดนตรีออเคสตร้า
ความเป็นมาของ Double bass
Double bass ได้รับการยกย่องว่านี่คือทายาทยุคใหม่ของวงเครื่องดนตรีแนวสตริงที่เกิดขึ้นในช่วงยุคคริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้รับการอธิบายเอาไว้ว่าเป็น ไวโอลินเบส ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 20 Double bass จะมีเพียงแค่ 3 สายซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายชนิดอื่นที่จะมี 5 หรือ 6 สาย สัดส่วนของตัว Double bass ก็จะมีความแตกต่างจากเครื่องสายอย่างไวโอลินค่อนข้างมาก พอล เบิร์น ได้มีการยืนยันจากการอ้างอิงหลายๆ ส่วนระบุว่า Double bass มีต้นกำเนิดในการเป็นเสียงเบสที่แท้จริงให้กับวงไวโอลิน ซึ่งต้นกำเนิดนั้นไม่สามารถหาช่วงเวลาที่แน่นอนได้ แต่ก็มาจากซีกโลกตะวันตกนั่นเอง แม้ภายนอก Double bass อาจมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ Viola da gamba แต่ลักษณะของเสียงที่ออกมาจะมีลักษณะแบบเครื่องดนตรีแนวเครื่องสายมากกว่า
ชนิดของ Double bass
จริงๆ แล้ว Double bass เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลไวโอลินประเภทหนึ่งทำให้ไม่ได้มีชนิดของที่แยกแตกต่างออกไปเหมือนกับเครื่องดนตรีหลายๆ ประเภท แต่โดยรวมแล้วก็ยังคงเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ในวงออเคสตร้าเป็นหลัก ส่วนแนวดนตรีที่มักนิยมนำไปใช้เล่นก็จะเป็นแนวแจ๊สกับแนวคลาสสิกผู้ที่จะเล่น Double bass ได้จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเลยทีเดียวจึงจะสามารถเล่นได้อย่างไพเราะ
Double bass กับวงดนตรี
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 Double bass มักจะถูกใช้ในฐานะของเครื่องดนตรีแบบ 16 ช่วงเสียงในวงประเภทเครื่องลม ทว่าในปัจจุบันนี้ไดรับการยอมรับในวงออเคสตร้าเครื่องลมกับวงดนตรีแนวแจ๊สไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวงดนตรีแจ๊สมาตรฐาน 17 ชิ้น ในช่วงทศวรรษ 1930 หรือ 1940 ก็ได้มีการบรรจุ Double bass เอาไว้ในวงเพื่อให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นด้วยทุกวันนี้เครื่องดนตรีอย่าง Double bass นับว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญต่อวงดนตรีเป็นอย่างมาก หรือเราอาจเรียกได้ว่าจะขาดเครื่องดนตรีอย่าง Double bass ไปไม่ได้เลยในการแสดงของวงที่จำเป็นต้องมีใช้ทั้งหลาย