drum set

Drum Set

ประวัติ (ความเป็นมา) และชนิดของ drum set
กลองชุดเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งในการแสดงยุคปัจจุบันนี้ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการกำหนดจังหวะการเล่นของวงดนตรีแทบทุกๆ ประเภท ปกติแล้วกลองชุดก็จะมีอุปกรณ์รวมกันอยู่หลากหลายประเภท ส่วนจังหวะในการตีก็ขึ้นอยู่กับแนวเพลงแต่ละแนวว่าจะต้องมีการใช้งานกลองชุดให้ออกมาเป็นแบบใดเพื่อให้เข้ากับเพลงนั้นๆ ได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบที่สุด นับว่าเป็นเครื่องดนตรีที่หลายคนย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดี
ความเป็นมาของกลองชุด
ต้องย้อนกลับไปก่อนเลยว่ากลองถือเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเก่าแก่มากที่สุดประเภทหนึ่งของโลกในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมดที่เกิดขึ้นมา ในอดีตมนุษย์ใช้การขึงหนังสัตว์บนรูของท่อนไม้ที่มีลักษณะกลวง อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงกลองชุดกลับไม่มีประวัติที่แน่นอนในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีดุริยางค์สากล ที่จัดได้ว่าเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ ทว่ามักนิยมใช้กับการบรรเลงในดนตรีประเภทแจ๊ส รวมไปถึงวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้น อาทิ วงคอมโบ้ หรือ วงสตริงคอมโบ้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาประวัติก็พบว่า คนที่ตีกลองพื้นเมืองจะมีการตีกลองเป็นจังหวะในการเต้นรำระหว่างเผ่า คนตีกลองเองก็พยายามปรับปรุงวิธีการตีกลองให้มีจังหวะที่น่าสนใจมากขึ้นจนเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้
ชนิดของกลองชุด
จริงๆ แล้วกลองชุดจะมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีรวมกันหลายชนิดจนกลายเป็นกลองชุดที่สร้างความสนุกสนานได้โดยประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังนี้
1. กลองใหญ่ – เป็นเหมือนกลองใหญ่ที่ใช้บรรเลงในวงดุริยางค์สากล มีขอหยั่งติดมากับกลอง เมื่อทำการยึดขอหยั่งออกทั้งสองข้างก็จะทำให้กลองไม่ขยับไปไหน จะใช้กระเดื่องที่ติดแท่งเหล็กกลมปลายหุ้มสักหลาดกับเท้าข้างขวาเหยียบเพื่อให้เกิดจังหวะ
2. กลองเล็ก – ลักษณะเหมือนกลองเล็กในวงดุริยางค์จัดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดากลองเลยก็ว่าได้ ทำหน้าที่คุมจังหวะให้ขัดกับกลองใหญ่ เป็นการกระตุ้นให้คนฟังรู้สึกตื่นตัว มีอารมณ์ร่วม
3. ฉาบ – รูปร่างเหมือนกับฉาบในวงดุริยางค์ มี 2 ขนาดตั้งไว้ข้างซ้ายและขวา เสียงจะก้องกังวาน
4. ไฮแฮท – เป็นฉาบขนาดกลางสองใบวางประกบกัน ด้านล่างจะมีกระเดื่องเพื่อใช้เหยียบให้เกิดการกระทบกัน
5. ทอม ทอม – กลองขนาดเล็กสองใบ ลักษณะเหมือนกลองเล็ก แต่สูงกว่า ด้านซ้ายเสียงจะสูงกว่าด้านขวา ช่วยสร้างความคึกคักในจังหวะดนตรีให้มีมากขึ้น
6. ฟลอร์ทอม – หรือทอมใหญ่ จะเหมือนกับทอม ทอม แต่ใหญ่กว่า มักตั้งอยู่ขวามือ เสียงต่ำกว่า ทอม ทอม แต่สูงกว่า กลองใหญ่