Electric keyboards-1

Electric Keyboards

ประวัติ (ความเป็นมา) และชนิดของ Electric keyboards
คีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นเครื่องดนตรีสมัยใหม่ที่ทุกวันนี้คนที่ชื่นชอบในการเล่นดนตรีก็สามารถเริ่มหัดเล่นจากเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้อย่างสบายๆ จุดเด่นก็คือจะมีลิ่มนิ้วเอาไว้กดเพื่อทำการปรับเปลี่ยนคีย์ของเสียงตามความต้องการ โดยลิ่มนิ้วที่ใช้กดจะเรียกว่า คีย์ ซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นจะมีคีย์ในการเล่นไม่เท่านั้น พื้นฐานของคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์คือสีของคีย์จะเป็นสีขาวกับสีดำ โดยแป้นสีดำจะอยู่สูงกว่าแป้นสีขาวเล็กน้อย
ความเป็นมาของคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
จุดเริ่มต้นของคีย์บอร์ดจริงๆ ก็มาจากเปียโนที่มีลักษณะการเล่นเหมือนกันก่อนที่จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนคีย์บอร์ดก็เหมือนกับเป็นชนิดเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งของเปียโน ส่วนการพัฒนาที่มีมาอย่างต่อเนื่องทำให้คีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์มีการนำลูกเล่นของเสียงเข้ามาใส่จนกลายเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้กับทุกวงดนตรี การเกิดเสียงของคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์สามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ อาทิ เปียโน, ฮาร์ปซิคอร์ด, ออร์แกน, กีตาร์, แคลฟวิคอร์ด, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน เป็นต้น ปัจจุบันคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์มีเสียงเกิดขึ้นได้จากการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กระทั่งคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น คีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เองก็ใช้ประโยชน์ในการเพิ่มเสียงต่างๆ ได้จากตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ชนิดของคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
อย่างที่กล่าวเอาไว้ข้างต้นว่าคีย์บอร์ดก็มีพัฒนาการมาจากเปียโนเมื่อเป็นเช่นนี้การจะบอกว่าชนิดของคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์มีแบบไหนก็คงจะไม่ใช่เนื่องจากนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีแบบหนึ่ง แต่หากให้มองภาพรวมๆ ของคีย์บอร์ดก็จะสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1. เปียโน – ให้กำเนิดเสียงจากการที่ลูกค้อนไปเคาะกับสายที่ทำด้วยโลหะ เป็นเครื่องดนตรีต้นฉบับของการสร้างคีย์บอร์ดหลายประเภทในยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเปียโน
2. อิเล็กโทน – เป็นคีย์บอร์ดที่ใช้ระบบไฟฟ้าซึ่งถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากออร์แกนไฟฟ้า มีคีย์กดชั้นล่างไว้เล่นคอร์ด ใช้บนใช้เล่นทำนอง ด้านบนจะมีปุ่มควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมเพื่อให้มีเสียงกลองหรือเสียงอื่นๆ เพื่อให้น่าฟังมากขึ้นได้
3. ซินธิไซเซอร์ – เป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งถูกพัฒนามาพร้อมๆ กับออร์แกนไฟฟ้า มีลิ่มนิ้วให้กดประมาณ 61 ลิ่ม นิยมเล่นในวงดนตรีมากกว่าคีย์บอร์ดแบบอื่น สามารถปรับให้เป็นเสียงแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆ ได้ด้วยการสร้างเสียงสังเคราะห์ มีคุณภาพดีมากกว่าคีย์บอร์ดชนิดอื่นๆ ค่อนข้างมากเลยทีเดียว
4. คีย์บอร์ดไฟฟ้า – ลักษณะจะเหมือนกับซินธิไซเซอร์มากที่สุด แต่สามารถเล่นจังหวะเบสกับคอร์ดอัตโนมัติได้เหมือนอิเล็กโทนแต่แต่งเสียงสังเคราะห์เองไมได้ มีลำโพงในตัว ขนย้ายได้ง่าย สามารถเล่นได้แค่ตัวเดียว ถือว่าเป็นประเภทคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่ดูคุ้นตาคุ้นชื่อมากที่สุดแล้ว