French Horn-1

French Horn

ประวัติ (ความเป็นมา) และชนิดของ French Horn
เครื่องดนตรีหลายชนิดหากว่าไม่ได้เคยสัมผัสหรือว่าไม่เคยได้คลุกคลีอาจทำให้รู้สึกว่าชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นัก ทั้งที่จริงๆ แล้วเครื่องดนตรีหลายประเภทได้รับความนิยมกันมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าอาจไม่ได้เป็นเครื่องดนตรีที่ได้คนทั่วไปรู้จักมากนักเหมือนกับเครื่องดนตรีอย่าง French Horn ที่หากพูดชื่อธรรมดาก็อาจไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นัก French Horn คือ เครื่องดนตรีประเภทหนึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าลมทองเหลือง แบบ High-brass กำพวดขนาดค่อนข้างเล็ก มีโรเตอร์ กับ วาล์วเพื่อใช้ในการเปลี่ยนเสียง สามารถใช้เล่นได้กับวงดนตรีหลากหลาย อาทิ วงโยธวาทิต, วงดนตรีลูกทุ่ง, แตรวง รวมไปถึงวงออเคสตร้า อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้เครื่องดนตรีดังกล่าวถูกสมาคมฮอร์นนานาชาติหรือ International Horn Society : IHS แนะนำว่าให้ใช้แค่ชื่อ Horn เพียงอย่างเดียว มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971
ความเป็นมาของ French Horn
French Horn เป็นเครื่องเป่าแบบทองเหลือง ท่อลมมีลักษณะเป็นทรงกรวยขยายออกตลอด บริเวณปลายท่อจะบานเพื่อให้กลายเป็นลำโพง ท่อลมขดกันเป็นวงกลม ต้นกำเนิดที่แท้จริงของ French Horn หรือ Horn นั้นมาจากเขาสัตว์ Horn ที่เก่าแก่ที่สุดมีชื่อว่า Shofar ของชาวฮิบรู สร้างขึ้นมาด้วยเขาแกะ French Horn จัดว่าเป็นแตรที่มีช่วงเสียงที่กว้างถึง 3 ออคเต็ปครึ่ง มีขนาดท่อยาวประมาณ 12-15 ฟุต แต่ถูกนำมาขดเอาไว้เป็นวงกลมโค้งไปมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับคนที่เล่นเหลือความยาวระหว่างปากเป่าถึงปากลำโพงเพียงแค่ 20 นิ้วเท่านั้น เสียงของ French Horn จะค่อนข้างมีสง่า สดใส ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความโดดเด่นอย่างมากในบรรดาเครื่องเป่าทองเหลือง ส่วนมากนักดนตรีมักใช้เสียงของ French Horn ในการบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการที่ถูกเรียกว่า French Horn ก็เพราะมีช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ. 1650 ได้ทำการพัฒนาแตรฮอร์นสำหรับใช้ล่าสัตว์ให้มาเป็นแตรฮอร์นเพื่อใช้ในการบรรเลงดนตรีแบบเต็มๆ เป็นครั้งแรก จากนั้นเครื่องดนตรีดังกล่าวก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ French Horn และใช้ต่อมาเรื่อยจนกระทั่ง ค.ศ. 1750 ช่างชาวอังกฤษก็ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและกลายเป็นรูปแบบที่ใช้กันมาจนปัจจุบันนี้ แต่ในยุคดังกล่าวยังไม่มีระบบลูกสูบเพื่อช่วยให้การบังคับเสียงและลมง่ายขึ้น นั่นทำให้บางครั้งยังถูกเรียกว่า Nature Horn เพื่อทำให้แตกต่างจากยุคปัจจุบัน
ชนิดของ French Horn
ปัจจุบันชนิดของ French Horn ก็ยังคงมีรูปแบบเดียวอย่างที่ใช้งานกันมาพร้อมทั้งถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นเครื่องดนตรีที่โดดเด่นอย่างมากในยามที่ถูกนำมาเล่นร่วมกันกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น